tunas

perkembangbiakan-vegetatif-tumbuhan

Perkembangbiakan Vegetatif Tumbuhan Secara Alamiah

Perkembanganbiakan terjadi pada semua makhluk hidup baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Pada tumbuhan sendiri perkembangbiakan terjadi secara alami dan juga buatan artinya perkembangbiakan di...

perkembangbiakan-organisme

Kelangsungan Hidup Organisme Melalui Perkembangbiakan

Semua jenis organisme pada akhirnya akan mati. Akan tetapi, sebelum mati, organisme tersebut berusaha untuk mempunyai keturunan sehingga kelangsungan hidup organisme dapat dipertahankan. Kemampuan...