konsep sejarah

konsep sejarah

Konsep Dasar Sejarah dan Unsur-unsur Sejarah

Konsep dasar sejarah dan unsur-unsur sejarah menyambung artikel sebelumnya pengertian dan ruang lingkup sejarah. Secara konseptual, sejarah pada dasarnya berkenaan dengan tiga aspek konseptual yan...